За­порізь­кий ху­дожній му­зей про­во­дить екс­пер­ти­зу куль­тур­них цінно­стей

За­порізь­кий ху­дожній му­зей про­во­дить екс­пер­ти­зу куль­тур­них цінно­стей

За­порізь­кий обласний ху­дожній му­зей про­во­дить дер­жав­ну екс­пер­ти­зу куль­тур­них цінно­стей. Про це повідомляється на сайті музею.

В умо­вах діючо­го ка­ран­ти­ну екс­пер­ти­за про­во­дить­ся один раз на ти­ждень, що­чет­вер­га з 11:00 до 14:00,
ви­ключ­но за по­пе­реднім за­пи­сом за те­ле­фо­ном 286-27-52

Ви­да­ча вис­новків з 15:00 до 17:00.

У період діючих ка­ран­тин­них за­ходів про­во­дить­ся тільки про­ста терміно­ва екс­пер­ти­за куль­тур­них цінно­стей вартістю 95 грн за ко­жен твір.

Екс­пертні вис­нов­ки ви­да­ють­ся тільки за­яв­ни­кам у за­хи­сних мас­ках або ре­спіра­то­рах без кла­па­ну ви­ди­ху та без ознак за­сту­ди.

Детальніше пропроцедуру експертизи та вартість різних її видів читайте тут

(Visited 41 times, 1 visits today)
Оставить комментарий


Отправить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *