Наскільки прозорі сайти 53-х шкіл Запорізької області (Дослідження)

Наскільки прозорі сайти 53-х шкіл Запорізької області (Дослідження)

Державною службою якості освіти України та її територіальними органами у квітні 2020 року проведено дослідження щодо забезпечення прозорості, інформаційної відкритості шкіл. Про результати вивчення шкільних сайтів у нашому регіоні «МИГ» вирішив дізнатися детальніше в управлінні Державної служби якості освіти у Запорізькій області.

—   На підставі яких нормативних актів та з якою метою здійснювалося вивчення сайтів?

– Відповідно до вимог законодавства: ст. 30, 41 Закону України «Про освіту», ст. 27 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» заклади загальної середньої освіти формують відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та зобов’язані надавати доступ до  певної інформації та документів на власних вебсайтах, а у разі їх відсутності – на вебсайтах засновників.

Зважаючи на те, що це питання є одним із індикаторів оцінювання діяльності закладів освіти при проведенні інституційного аудиту, управлінням Державної служби якості освіти у Запорізькій області було проведено вивчення 53 вебсайтів закладів загальної середньої освіти Запорізької області.

—   Яким чином було обрано заклади, які підлягали вивченню?

– Вивчено сайти закладів загальної середньої освіти, які підлягають проведенню інституційного аудиту в 2020-2021 рр. відповідно до затвердженого перспективного плану проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти Управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області на 2020-2029 роки.

В зоні огляду – майже 30 критеріїв

—   За якими критеріями здійснювалося вивчення сайтів?

– Законодавством визначено перелік інформації та документів, які повинні розміщуватися у відкритому доступі на сайтах закладів освіти. У ньому 29 пунктів:

 • наявність стратегії
 • наявність внутрішньої системи забезпечення якості освіти
 • статут закладу освіти
 • ліцензія
 • структура та органи управління ЗО
 • кадровий склад ЗО за ліцензійними умовами
 • освітні програми
 • перелік освітніх компонентів (за освітньою програмою)
 • територія обслуговування
 • ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти
 • мова (мови) освітнього процесу
 • наявність вакантних посад
 • порядок і умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 • результати моніторингу якості освіти
 • річний звіт про діяльність закладу освіти
 • правила прийому до ЗО
 • умови доступності для навчання осіб з ООП
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 • кошторис
 • фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів
 • інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості
 • кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
 • правила поведінки учнів
 • план заходів на запобігання та протидію булінгу
 • порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб, причетних до булінгу
 • інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) колективу закладу освіти
 • інша інформація. що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Тому при вивченні було зосереджено увагу на наповненні сайтів саме цією інформацією.

Статути та програми – в наявності

—   Перейдемо до детальнішого розгляду результатів вивчення стану забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів освіти. Яка інформація відображена на них найповніше?

У першу чергу, варто відзначити, що переважна більшість (89%) із обраних закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) мають власні вебсайти і на більшості з них (87%) наявна актуальна інформація. Лише 1 заклад (1,9%) використовує сайт засновника.

На сайтах усіх 53 опрацьованих закладів освіти (100%) наявна інформація про кількість осіб, які в них навчаються, та мову (мови) освітнього процесу.

Серед документів, які оприлюднені на сайтах більшості закладів освіти, які підлягали вивченню, можна виділити наступні:

—   статути закладів (наявні на сайтах 62% закладів);

—   інформація про територію обслуговування, закріплену за закладами (оприлюднена на 59% сайтів);

—   перелік освітніх пограм та освітніх компонентів (наявна на 57% сайтів).

…а з використанням публічних коштів – проблеми

—   А яка інформація та документи найменше оприлюднені на сайтах закладів освіти?

– На сайтах 96% ЗЗСО відсутня інформація щодо ліцензій на провадження освітньої діяльності, що може вказувати також на неналежне виконання органами ліцензування в сфері загальної середньої освіти своїх повноважень.

98% шкіл не надають на сайтах інформацію про час і місце проведення загальних зборів (конференції) колективу, що впливає на стан відкритості їх діяльності.

Неналежним чином оприлюднена інформація, що стосується використання публічних коштів: кошторис та фінансові звіти про надходження та використання публічних коштів не оприлюднена на 62% сайтів; перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати відсутній на сайтах 81% закладів; перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, а також інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством, не оприлюднена в 57% закладів.

Про забезпечення якості освіти – ще дбати і дбати

На сайтах більшості шкіл не відображена інформація щодо формування системи забезпечення якості освіти:

 • у 96% закладів відсутня інформація про внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • у 64% відсутні результати моніторингу якості освіти;
 • 87% закладів не розмістили інформацію про власні стратегії;
 • у 62% закладів освіти на сайтах відсутня інформація про матеріально-технічне забезпечення;
 • у 59% немає інформації про структуру та органи управління закладами.

Дуже важливим напрямом забезпечення прозорості діяльності закладу є наявність інформації, що стосується створення безпечних умов у закладі та протидії булінгу. На жаль, стан наповнення сайтів закладів із цієї теми викликає занепокоєння. Так,  порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу в закладі освіти взагалі не оприлюднили 76%  ЗЗСО; порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) – 74%; план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в школі – 68%; а правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти – 77% шкіл.

Більше половини шкіл (55%) не надають відкритий доступ до інформації про свій кадровий склад та 60% – наявність вакантних посад, що не сприяє вирішенню проблеми забезпечення шкіл якісними педагогічними кадрами.

Залишаються відкритими також питання про відсутність на вебсайтах шкіл інформації щодо умов доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами – 66%; річний звіт про діяльність закладу освіти – 60%; дані стосовно правил прийому до закладу освіти – 53%, правила прийому на навчання – 53,7%.

Завдання – привернути увагу до відкритості шкіл

—   Чи були серед перевірених закладів освіти приватні, чи виключно комунальні?

– Серед закладів загальної середньої освіти, в яких вивчались вебсайти, була 1 приватна школа, решта – комунальні.

—   Які висновки можна зробити за результатами вивчення сайтів?

– Узагальнюючи результати вивчення стану забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів загальної середньої освіти, слід відзначити, що ми порушили проблему, спробували привернути до неї увагу, бо громадськість повинна бути обізнана з цим. На даний час в соціальних мережах до обговорення проблеми долучилась педагогічна спільнота, бо з одного боку прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти – це норма закону, а з іншого —  пошук можливостей для забезпечення його виконання.

 

Джерело: Управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області.

 

 

Оставить комментарий

Отправить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *