Запорізький залізорудний комбінат став «полігоном» для еколого-орієнтованих технологій

Запорізький залізорудний комбінат став «полігоном» для еколого-орієнтованих технологій

Напередодні 2021 року група авторів з восьми інженерів та науковців стала володаркою Державної премії в галузі науки і техніки за 2020 рік за роботу «Еколого-орієнтовані технології видобутку залізорудної сировини на шахтах України». Відповідний указ Президент України Володимир Зеленський підписав 30 грудня.

У роботі представлені результати 10-річної розробки і повномасштабного впровадження на Запорізькому залізорудному комбінаті екологоорієнтованих технологій підземного видобутку руд, спрямованих на мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище. Над ними спільно працювали вчені провідних українських установ вищої освіти [Криворізького національного університету, Українського державного хіміко-технологічного університету], а також представники ПрАТ «ЗЗРК», Центрального ГЗК, ТОВ НТО «Технотрон» і ТОВ «Іст-Форт».

Згадані еколого-орієнтовані технології вирішують проблему утилізації відходів гірничодобувної промисловості і забезпечують раціональне використання сировинних ресурсів України.

Зокрема:

  • завдяки їм повністю виключено просідання земної поверхні та скидання шахтних вод у прісні водойми;
  • у складі сумішей для закладки виробленого простору утилізовано понад 10,5 млн тонн відходів і порід відвалу;
  • розроблено та впроваджено сучасні вітчизняні безтротилові вибухові речовини, обладнання та технології їх підземного застосування.

По темі дослідження авторами опубліковано 249 наукових робіт, серед яких п’ять монографій, один посібник, 149 статей (35 – у зарубіжних виданнях).
Новизна і конкурентоспроможність запропонованих ними технічних рішень захищені 18 патентами на винахід та 40 – на корисну модель.

По даній тематиці захищено дві докторські та чотири кандидатські дисертації.

Створені та функціонують чотири нових промислових виробництва з випуску безтротилових вибухових речовин і їх невибухових компонентів.

Технологія, яка реалізована і застосовується на ЗЗРК, за показником інтегрального екологічного впливу в 11 разів відрізняється в кращу сторону від традиційних технологій видобутку залізних руд підземним способом.

Відвернена екологічна шкода при впровадженні сучасних технологій розробки рудних родовищ підземним способом в грошовому вираженні складає близько 11 млн $ щорічно і за період 2009–2019 рр. досягла суми в 2 млрд 180 тис. грн.

Ця колективна праця науковців та виробничників високо оцінена науковою громадськістю, експертами та представниками екологічних організацій.

Джерело – сайт ПрАТ ЗЗРК

(Visited 49 times, 1 visits today)
Оставить комментарий


Отправить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *