Ринок праці: і безробітних багато, і робітників не вистачає

За даними Головного управління статистики в Запорізькій області, середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Запорізької області з кількістю працюючих 10 осіб і більше в лютому 2019р. становила 351,4 тис. осіб. У порівнянні з січнем 2019р. їх кількість у цілому по області зменшилась на 1,3 тис. осіб, або на 0,4%.

Суттєве зменшення показника відбувалось у діяльності в сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (на 4,6%), оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (на 3,1%), виробництвах: комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (на 2,5%), коксу та продуктів нафтоперероблення (на 2,3%), текстильному, одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 2,0%).

І, навпаки, вагоме збільшення показника спостерігалось на підприємствах надання інших видів послуг (на 3,2%), виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 2,6%).

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років у 2018р. становила 812,6 тис. осіб, при цьому 732,2 тис. осіб, або 90,1% були зайняті економічною діяльністю, решта – 80,4 тис. осіб, або 9,9% не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості, тобто відповідно до методології Міжнародної організації праці класифікувалися як безробітні.

Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з попереднім роком збільшився на 1,5 в.п. та склав 56,7%, а серед населення працездатного віку – на 2,0 в.п. та 66,9% відповідно.

Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15–70 років зменшився з 10,7% у 2017р. до 9,9% у 2018р.

За даними Запорізького обласного центру зайнятості кількість зареєстрованих безробітних у порівнянні з лютим 2019р. зменшилась на 10,2% та на кінець березня 2019р. становила 20,0 тис. осіб.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, в березні 2019р. порівняно з лютим 2019р. збільшилась у 1,6 раза та на кінець березня 2019р. становила 3,3 тис.од.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин (24,6% загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на технічних службовців і кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (2,7% по кожній професійній групі).

Порівняно з лютим 2019р. збільшення попиту спостерігалось по всіх професійних групах, а найбільше по кваліфікованих робітниках сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (в 3,3 раза), працівниках сфери торгівлі та послуг (у 2,4 раза), а також найпростіших професіях та особах без професії (в 1,9 раза).

(Visited 89 times, 1 visits today)
Оставить комментарий

Отправить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *