Безвизовые поездки в ЕС с 2021 года: 5 фактов о новой системе авторизации

Миссия Украины в Европейском союзе опубликовала разъяснения о безвизовых поездках в ЕС с 2021 года, когда начнет действовать Европейская информационная система авторизации путешествий (ETIAS).

https://bin.ua/uploads/posts/2020-01/1578986213_1.jpg

(Фото с сайта bin.ua/news/foreign)

Как сообщает “Европейская правда”, разъяснения опубликованы на странице Миссии в Facebook.

С начала года в некоторых украинских СМИ начали появляться публикации об изменениях для граждан Украины условий безвизовых поездок в ЕС с 2021 года. В основном делался акцент на изменениях для украинцев, хотя изменения касаются всех граждан третьих стран, имеющих безвиз с ЕС.

Информация также публиковалась в многочисленных российских СМИ, заявлявших, что “ЕС ужесточил правила въезда для украинцев”. Эта информация не соответствует действительности.

🔴 #Важливо 5 фактів, які ви маєте знати про безвізові поїздки до #ЄС з 2021 року.

Друзі, останніми днями ми помітили публікацію деякими ЗМІ інформації про зміни для громадян України умов безвізових поїздок до ЄС з 2021 року. Ми не могли не відреагувати на ці публікації, щоб ще раз пояснити вам всі деталі та уникнути будь-яких непорозумінь.

Отже, 5 фактів, які ви маєте знати про безвізові поїздки до ЄС з 2021 року.

📌 1. З 2021 року ЄС запроваджує Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS), що означає внесення змін до умов безвізових подорожей до ЄС для громадян третіх країн (тобто з 2021 року ці зміни стосуватимуться не тільки України, але й, наприклад, громадян Австралії, Бразилії, Великої Британії, Канади, США та Японії).

📌 2. Чому і коли було прийнято таке рішення ЄС? Ініціатива щодо створення Європейської інформаційної системи авторизації подорожей (ETIAS) виникла ще у квітні 2016 року в рамках підготовки Європейською Комісією пропозицій щодо посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС.

Восени 2018 року Європейський Союз схвалив необхідні законодавчі рішення про Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS), яка поширюватиметься на громадян третіх країн, що користуються правом безвізового в’їзду на територію Євросоюзу.

📌 3. Як це працюватиме: з 2021 року перед поїздкою до держав-членів ЄС громадянам України необхідно буде отримати попередній дозвіл на поїздку шляхом подання онлайн-заявки.

Видача авторизації на подорож займатиме декілька хвилин у разі відсутності застережень у правоохоронних органів ЄС або елементів, що потребують подальшого вивчення.

За кожне звернення заявник повинен буде сплатити комісію в розмірі 7 євро (для осіб, молодших 18 та старших 70 років – безкоштовно). Авторизація буде дійсна протягом 3 років або до завершення терміну дії проїзного документа, зареєстрованого при поданні заявки.

📌 4. Важливо розуміти, що Європейська інформаційна система авторизації подорожей не є аналогом візової системи. Йдеться лише про простий дозвіл до поїздки. У разі відмови у в’їзді через ETIAS, особа матиме право подати апеляцію на рішення системи.

📌 5. Попередня авторизація дозволить Європейському Союзу завчасно ідентифікувати осіб, що можуть становити міграційну/безпекову загрозу та значно підвищить безпеку зовнішніх кордонів ЄС. Нова система також дозволить суттєво зменшити кількість відмов у в’їзді до ЄС безпосередньо при перетині кордону, адже подорожуючі будуть знати завчасно чи не має у держав-членів ЄС застережень щодо їхньої поїздки.

Тож, у разі наявності попереднього дозволу через ETIAS та дотримання інших стандартних вимог безвізового режиму з ЄС, ви зможете й надалі спокійно насолоджуватись перевагами безвізових подорожей до ЄС. 🙂

Більше інформації ви можете знайти за посиланням:
https://etias.com/what-is-etias

www.facebook.com/UkraineEUMission/posts/2974994162513758?__tn__=K-R

Итак, 5 фактов, которые необходимо знать о безвизовых поездках в ЕС с 2021 года.

1. С 2021 ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран (то есть с 2021 года эти изменения будут касаться не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии).

2. Инициатива по созданию ETIAS возникла еще в апреле 2016 года в рамках подготовки Еврокомиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС.

Осенью 2018 года ЕС одобрил необходимые законодательные решения о системе ETIAS, которая будет распространяться на граждан третьих стран, пользующихся правом безвизового въезда на территорию Евросоюза.

3. Как это будет работать: с 2021 года перед поездкой в страны ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку путем подачи онлайн-заявки.

Выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС или элементов, требуют дальнейшего изучения.

За каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц, младше 18 и старше 70 лет – бесплатно). Авторизация будет действительна в течение 3 лет или до окончания срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки.

4. Важно понимать, что Европейская информационная система авторизации путешествий не является аналогом визовой системы. Речь идет лишь о простом разрешении до поездки. В случае отказа во въезде через ETIAS, заявитель имеет право подать апелляцию на решение системы.

5. Предварительная авторизация позволит ЕС заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную угрозу или угрозу безопасности, и значительно повысит безопасность внешних границ блока. Новая система также позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, ведь путешественники будут знать заранее, есть ли у государств-членов ЕС оговорка относительно их поездки.

“Поэтому, при наличии предварительного разрешения через ETIAS и соблюдения других стандартных требований безвизового режима с ЕС, вы сможете и дальше спокойно наслаждаться преимуществами безвизовых поездок в ЕС”, – отметили в Миссии.

www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/01/13/7105073/

(Visited 11 times, 1 visits today)
Оставить комментарий


Отправить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Migun
Есть вопрос?